Volumen 14, Número 2, 2022

Polynomial Maps of Spheres

Enrique Antoniano and John J. Ucci

Abstract

Xxxxxxxxxxxx.

DOI: https://doi.org/10.46571/JCI.2022.2.1

Mapas de polinomios de esferas

Enrique Antoniano and John J. Ucci

Resumen

Xxxxxxxxxxxx

DOI: https://doi.org/10.46571/JCI.2022.2.1

Texto completo:

PDF